24/03/2017 - pedagogische studiedag

Morgen, vrijdag 24/03/2017, is er een pedagogische studiedag.
De leerlingen worden dus niet op school verwacht.
Het Stibo verzorgt de opvang voor kinderen die ingeschreven zijn.