GRAS

GRAS staat voor GRoene en Avontuurlijke Speelplaats. Wat precies zo'n GRAS is, wat de voordelen zijn, welk traject we op heden met onze school reeds hebben afgelegd, wat ons nog te doen staat,... wensen wij u graag toe te lichten op de info-avond. Heeft u zin om op de één of andere wijze mee uw schouders te zetten onder dit verhaal of bent u gewoon geïnteresseerd in wat er op til is? Aarzel dan niet en kom langs op dinsdagavond 12 mei om 19.30u.