Klasouders

Klasouders

Klasouders zijn één of meer ouders per klas die een extra actieve rol vervullen in de samenwerking tussen ouders, klasleerkracht en school. Ze zijn een aanspreekpunt en brengen ouders in contact met de leerkracht en met elkaar. De leerkracht en klasouders bepalen samen welke initiatieven ze willen nemen.

  • Klasouders ondersteunen de leerkracht:

Door regelmatig in gesprek te gaan met de leerkracht, helpen klasouders bij het uitbouwen van de dagelijkse werking in de klas. Ze betrekken ouders bij klasactiviteiten, helpen projecten mee te coördineren, en informeren de leerkracht over ideeën van de ouders.

Bijvoorbeeld: de talenten van ouders in kaart brengen om ze gericht in te zetten in de klas, ideeën van leerkrachten helpen uitdenken, meezoeken naar begeleiders voor een uitstap, de leerkracht in de bloemetjes zetten, … 

  • Klasouders ondersteunen de school:

Klasouders zijn nauw betrokken bij de werking van de school, en dat op een laagdrempelige, informele en concrete manier. Bovendien kunnen ze een brug slaan naar het oudercomité door per klas ouders aan te moedigen zich voor een schoolactiviteit te engageren.

Bijvoorbeeld: ideeën van ouders bundelen en aftoetsen bij het oudercomité of de directie, ouders warm maken om samen mee te helpen op het tuinfeest, de buitenspeeldag, de brunch, een GRAS-activiteit, …

  • Klasouders ondersteunen de ouders:

Klasouders verbeteren het contact tussen de ouders. Ze hebben een antennefunctie: ze vangen snel op wat er leeft bij de andere ouders van de klas en kunnen hen doorverwijzen.

Bijvoorbeeld: ouders gericht met elkaar in contact brengen op bestaande of nieuwe activiteiten, nieuwe leerlingen en hun ouders welkom heten, …

Hier vind je een overzicht van de klasouders per klas. Je kunt hen altijd contacteren met vragen en ideeën. Heb je een vraag over het klasouderproject als geheel, dan kan je terecht bij meester Tim, op timothy.debeule@onderwijs.gent.be