Levensbeschouwelijke vakken

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar worden wij, vanuit onze inspecties, gestimuleerd om samen met de verschillende godsdiensten en zedenleer projecten uit te werken. Dit betekent dat uw zoon/dochter dus ook les zal krijgen van de juffen of meester van de "andere" levensbeschouwelijke cursussen.

Concreet betekent dit dat wij vanaf dit schooljaar starten om thema's uit te werken vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven. De leerlingen zullen deze perspectieven doorlopen via een doorschuifsysteem bij de verschillende bijzondere leermeesters van godsdienst en zedenleer. Wij zijn gestart met een project in het 3de leerjaar over "anders" zijn. De bedoeling is dat wij, met de tijd, elk schooljaar met elk leerjaar minimum één gemeenschappelijk thema inlassen ; dit in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school.

Juf Christel, juf Cynthia, juf Vera en meester Rachid

 

 

Nuttige links:

http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/files/LBV_ouders.pdf

 

 

Niet-confessionele zedenleer :

Volg OVM-B op de facebookpagina.