Mariakerke "Wijk van de maand"

Beste ouders,

In december is Mariakerke “Wijk van de maand”. Samen met lokale verenigingen en bewonersgroepen zal de school niet alleen haar medewerking verlenen bij de uitwerking van dit initiatief maar ook als deelnemer haar stem laten horen bij het college van burgemeester en schepenen.