Nieuwe regeling rijen lager vanaf 1/12/15

Alle ouders halen kun kinderen af op de speelplaats vanaf 15.20u. De leerlingen staan in hun klasrij onder toezicht van hun juf/meester en mogen de rij pas verlaten wanneer mama/papa er zijn. Wanneer de kinderen alleen naar huis mogen, schrijven de ouders een berichtje in de agenda (occassioneel of 1x voor het ganse schooljaar). De fietsende kinderen die alleen naar huis mogen, worden begeleid naar de straat. Wanneer U uw kind met de fiets afhaalt, mag U dit doen aan de bibliotheek.