nieuwsbrief januari 2017 - interview Ilse en Hilde