Pedagogische studiedagen

Dinsdag 20 oktober 2015: Pedagogische studiedag van het STIBO

  • De kleuterleidsters zullen instaan voor de opvang ‘s morgens vanaf  7.30u. Na 16.00u is er geen opvang meer voor kleuters.
  • Er zullen GEEN maaltijden worden opgediend voor de kleuters. Gelieve uw kind boterhammen mee te geven.

Woensdag 28 oktober 2015: Pedagogische studiedag basisschool.

Het Stibo is open, graag inschrijven via Tinkelbel. Inschrijven kan tot en met het 2de leerjaar.  Voor oudere kinderen neem je best contact op met het Stibo.