Stemmen voor onze 1e jaars!

Kunnen jullie massaal stemmen voor onze klas? Wij kunnen voor de ganse school een optreden van Kapitein Winokio winnen! Doen doen doen.... De kinderen zijn jullie dankbaar!

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falbum.nieuwsblad.be%2Ffoto%2Feerste-klasje-gentenaar-2016-mariakerke%2Fid891877-1a-1-lr&h=tAQH2U8AGAQETChFNzLbQEb58LjRsEuy6LwM21-KJOkR19Q