Studietoelagen

Beste ouders,

De aanvragen voor een studietoelage kunnen nog ingediend worden tot en met 1 juni.

http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs