Verslag 08 oktober 2013

Volgende punten werden op 08 oktober besproken:

 

De speelweide: is heraangelegd., drainagebuizen doen hun werk, verdere inrichting wordt bekeken.

 

De bestaande samenwerkingsverbanden met Stibo, ICLB, Academie De Kunstbrug, bibliotheek, PBD, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, KatHo, Ugent, Wispelberg (bezoeken 6de leerjaar) VIP-school, Kasteelateliers CJK worden verdergezet.

 

De gehele basisschool De Brug blijft het project TOEKA volgen inzake socio-emotionele doelstellingen, alsook het project Handelingsgerichtwerken en werkt mee aan het project “donderdag = veggiedag”.

 

samenstelling schoolraad:

 

geleding ouders: Frank Van Campe, Chia Longman, Peter Crispyn

geleding leerkrachten: Marieke Bavelaar, Peggy Poelman

geleding gecoöpteerden: Luc Gevaert

voorzitter: Hilde De Moor (gecoöpteerd)

verslaggever: Sofie Van Nevel (leerkracht)

waarnemend directeur: Jeroen Paelman

 

Op 01/10/2013 telt onze school 151 kleuters en 282 lagere schoolkinderen.

 

De school zou zijn sterke punten meer in de verf moeten zetten o.a. op gebied van zorg.

 

Er werd voorgesteld om een beknopte brochure met ons pedagogisch project mee te geven bij het begin van het schooljaar aan de ouders.

 

 

Verkeer: Al heel vaak aan bod geweest. Het is een maatschappelijk probleem waar wij als school nog weinig kunnen aan veranderen.

De situatie in de omgeving van de Trekweg is al in positieve zin veranderd o.a. de fietsstraat, de oversteekplaats ter hoogte van de parking.

 

Levensbeschouwelijke vakken:

Er wordt aan de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken gevraagd om via de schoolwebsite meer informatie te verstrekken.

 

Gewettigde afwezigheden: doktersattesten 1 week voor en 1 week na de vakantie.

 

Er werd een PV van overleg opgesteld omdat wij niet akkoord gaan met de wijze waarop deze wijziging van het schoolreglement tot stand kwam.

 

Volgende vergadering 26 februari 2014

BrugschoolClassificatie: