Verslag 14 mei 2013

Volgende punten werden op 14 mei 2013 besproken:

  • De schoolraad stuurt een PV van overleg ivm het schoolreglement Basisonderwijs. De vraag van vorig schooljaar naar verduidelijking bij de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen en zittenblijven wordt herhaald;
  • De data voor de extra muros zijn besproken: boerderijklas 14-15-16 oktober 2013 ; zeeklas 31 maart-4 april 2014 ; avonturenklas 12-16 mei 2014.
  • Bij de telling van de schoolbevolking tellen we 169 kleuters en 285 leerlingen in het lager.

 

Volgende vergadering: 8 oktober 2013

BrugschoolClassificatie: