Verslag 22 mei 2012

Op de samenkomst van de schoolraad op 22 mei 2012 hebben de leden besloten om de ouders van de leerlingen van de Brugschool de gelegenheid te geven om de werking van de schoolraad te kunnen volgen.

1. De leden van de schoolraad zijn momenteel Lieve Hoste (voorzitter), Hilde De Moor, Martin Stael, Peter Crispyn, Peggy Poelman, Sofie Van Nevel, Tine Moors, Luc Gevaert, Ann Fritsché (directeur).

2. Volgende punten werden op 22 mei besproken :

Ø      De schoolraad stuurt nogmaals een procesverbaal naar de stad om de verkeerssituatie in de schoolomgeving veiliger te maken.
Ø      De schoolraad vraagt aan het beleid om het schoolreglement van de stad zo duidelijk mogelijk te maken.
Ø      Een evaluatie van ouderbijdragen 2011-2012 is heel positief. Alle klassen bleven ruim onder het toegelaten bedrag.
Ø      De data voor activiteiten 2012-2013 zullen alweer gevolgd kunnen worden op de website.
Ø      Het schoolteam zal het STOP project van het ICLB volgen (sommigen deden dat al). Diverse leerkrachten nemen deel aan collegagroepen of bijscholingen.
Ø      De lestijden voor het volgende schooljaar kunnen positief genoemd worden (alle klassen blijven behouden en er zullen ook ambulante uren zijn).
Ø      In augustus zullen er grote werken aan de speelweide gebeuren : draineren, opwoelen en inzaaien. De doorgang voor de veiligheidsdiensten wordt met de brandweer bekeken.

Volgende vergadering : 7 november 2012

BrugschoolClassificatie: