Verslag 27 februari 2013

Volgende punten werden op 27 februari besproken :

  • De directeur kon het goede nieuws melden dat er voor de heraanleg van de speelweide een aanbesteding goedgekeurd werd. In overleg zal een startdatum gekozen worden (waarschijnlijk na het tuinfeest).
  • De schoolraad betreurt de karige respons op de veelvuldige vragen aan de bevoegde instanties inzake veiligheid. Aan de toestand van de parking gebeurden enkel oplapwerken. Wat betreft de mezzanines kregen we nog geen respons. Een en ander gebeurde al uit eigen initiatief.
  • Bij de telling van de schoolbevolking tellen we 169 kleuters en 285 leerlingen in het lager onderwijs.
  • Volgend schooljaar zal er aan het lestijdenpakket weinig veranderen.
  • Volgend schooljaar zullen 2 nieuwe digitale borden aangekocht worden. Het zullen er dan 9 zijn.
  • Deze vergadering gebeurde voor een laatste keer met de huidige geleding. Op 14 mei 2013 zal de nieuwe schoolraad samenkomen en zich uitspreken over de vervoeging door gecoöpteerden.

Volgende vergadering : 14 mei 2013

BrugschoolClassificatie: