Verslag 7 november 2012

Op 7 november vond een vergadering van de schoolraad plaats.

Naast de bevestiging van de voortzetting van de huidige werking van de school werden volgende punten besproken:

1. Er werd opgemerkt dat de beloofde werken aan de speelweide niet gebeurden. Dit zou te wijten zijn aan het ontbreken van reacties op de openbare aanbestedingen. De school en de schoolraad proberen hieromtrent uitleg te krijgen en de werken toch te laten plaatsvinden.

2. Omdat ook de werken aan de parking en de toegang nog niet gebeurden zal de schoolraad een proces-verbaal van overleg indienen om als tijdelijke oplossing de putten te laten opvullen. De toestand is immers onveilig.

3. Om de veiligheid in de kleuterklassen te verbeteren zal de schoolraad aandringen om de aangevraagde verbetering op de mezzanines aan te vatten. Ook hierover wordt een proces-verbaal ingediend.

BrugschoolClassificatie: