Voorstelling

BOOT = Brugschool Ouders Ontzettend Treffend

 

De naam van ons oudercomité werd geïnspireerd door het project “Blinde Muren”, de “Yellow Submarine” onder Mariakerkebrug. Een project dat enkele jaren geleden werd ingestuurd door het oudercomité en werd uitgevoerd.

 

De doelstelling van BOOT is in een open en neutrale sfeer, de samenwerking tussen ouders en de school bevorderen, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen van de school voor ogen.

Het oudercomité wenst dit te realiseren door de volgende vijf kerntaken tot zich te nemen:

  1. Alle ouders informeren over activiteiten en standpunten van het oudercomité voornamelijk via de website van de school of via briefwisseling in de boekentas.
  2. Activiteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen.
  3. De school, in overleg met het schoolteam te ondersteunen zowel financieel als door praktische hulp aan te bieden.
  4. De betrokkenheid van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder meer door de schoolraad te adviseren.
  5. Aanspreekpunt zijn naar andere ouders, steeds gekaderd binnen de basisdoelstellingen van het oudercomité.

 

Om de vele taken te kunnen realiseren organiseren we naast de algemene vergaderingen die ongeveer 4 tot 5 maal per schooljaar doorgaan vanaf dit schooljaar  4 werkgroepen:

  • werkgroep ouderparticipatie: betrokkenheid van de ouders te motiveren én te verhogen in het belang van alle kinderen van de school
  • werkgroep feest: verschillende activiteiten organiseren zodat de ouders en het schoolteam elkaar beter leren kennen
  • werkgroep GRAS project: de buitenruimte van de school groener, uitdagender en avontuurlijker maken voor de kinderen door opzetten van crowdfunding actie en praktisch hulp te bieden
  • werkgroep verkeer: de schoolomgeving veilig te maken voor alle kinderen door alle verschillende vervoersmiddelen (fiets, bus, auto én voetgangers) op een aangename en verkeersveilige manier samen te laten toekomen op school.

Alle opbrengsten van de activiteiten gaan integraal terug naar de kinderen. Elke leerkracht krijgt per leerling een budget, waar hij/zij vrij over kan beschikken. Daarnaast worden ook de sinterklaascadeau’s, de paaseieren, het verfraaien van de speelplaatsen mede door het oudercomité gefinancierd.

 

 Wil je graag meedenken in één van de werkgroepen? Ben je bereid mee te helpen op één van de vele activiteiten?
 

Mail dan gerust naar boot@brugschool.be of naar de werkgroep van jouw interesse:

boot-ouders@brugschool.be, boot-feest@brugschool.be, boot-gras@brugschool.be, boot-verkeer@brugschool.be of volg ons via facebook “boot.brugschool”.

 

 

Vele handen maken het werk licht! Het oudercomité bedankt je alvast voor je hulp!

 

Het BOOT-team

 

 

Bijgevoegd vind je een kennismakingsflyer 2105 (PDF-document) van het oudercomité alsook de statuten van BOOT