Wie is wie

 
 
Voorstelling bestuur oudercomité :
 
Ilse Michielsen  Voorzitter
Peter de Moffarts  Ondervoorzitter
Kristel Merckx  Secretaris
Eva Robbrecht  Penningmeester
Celien Roosen  PR verantwoordelijke

Contact: algemene info: boot@brugschool.be en werkgroepen: boot-ouders@brugschool.be; boot-feest@brugschool.be; boot-gras@brugschool.beboot-verkeer@brugschool.be.