Schoolraad

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

Samenstelling van de schoolraad

De hernieuwde schoolraad telt drie mandaten per geleding.

Marieke Bavelaar wordt vervangen door Claire Ingels.

De directeur, Kathy Leyssens, woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

Peter Craeyeveld stelt zijn collega, Charlotte Doolaege, voor als bijkomend lid van de externe geleding. Op deze manier kan Peter zijn aanwezigheid tijdens de vergaderingen afwisselen met zijn collega.

Volgende punten werden op 08 oktober besproken:

 

De speelweide: is heraangelegd., drainagebuizen doen hun werk, verdere inrichting wordt bekeken.

 

De bestaande samenwerkingsverbanden met Stibo, ICLB, Academie De Kunstbrug, bibliotheek, PBD, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, KatHo, Ugent, Wispelberg (bezoeken 6de leerjaar) VIP-school, Kasteelateliers CJK worden verdergezet.

 

Volgende punten werden op 14 mei 2013 besproken:

  • De schoolraad stuurt een PV van overleg ivm het schoolreglement Basisonderwijs. De vraag van vorig schooljaar naar verduidelijking bij de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen en zittenblijven wordt herhaald;
  • De data voor de extra muros zijn besproken: boerderijklas 14-15-16 oktober 2013 ; zeeklas 31 maart-4 april 2014 ; avonturenklas 12-16 mei 2014.
  • Bij de telling van de schoolbevolking tellen we 169 kleuters en 285 leerlingen in het lager.

 

Volgende vergadering: 8 oktober 2013

Volgende punten werden op 27 februari besproken :

Op 7 november vond een vergadering van de schoolraad plaats.

Naast de bevestiging van de voortzetting van de huidige werking van de school werden volgende punten besproken:

1. Er werd opgemerkt dat de beloofde werken aan de speelweide niet gebeurden. Dit zou te wijten zijn aan het ontbreken van reacties op de openbare aanbestedingen. De school en de schoolraad proberen hieromtrent uitleg te krijgen en de werken toch te laten plaatsvinden.

Op de samenkomst van de schoolraad op 22 mei 2012 hebben de leden besloten om de ouders van de leerlingen van de Brugschool de gelegenheid te geven om de werking van de schoolraad te kunnen volgen.

1. De leden van de schoolraad zijn momenteel Lieve Hoste (voorzitter), Hilde De Moor, Martin Stael, Peter Crispyn, Peggy Poelman, Sofie Van Nevel, Tine Moors, Luc Gevaert, Ann Fritsché (directeur).

2. Volgende punten werden op 22 mei besproken :